Het idee voor een agrarische- en ambachtsschool is ontstaan vanuit de wens van de Masai Mara-bevolking om minder afhankelijk te worden van toerisme en eenzijdige landbouw sinds de om’turning’ van een nomadenbestaan naar een bestaan met vaste domicilie. Een van de belangrijkste en effectiefste initiële middelen om dit te realiseren is opleiding.

Opleiding helpt om meer bestaanszekerheid en onafhankelijkheid te creëren. Om deze school annex weeshuis te realiseren is in Nederland de nes education society en in Kenia de nes education society foundation opgericht. Alle twee met een bestuur en werkgroepen.

De stichting heeft als doel het bieden van betere opleidingsmogelijkheden in brede zin des woords in ontwikkelingslanden, te beginnen met Kenia.

Subdoelstellingen zijn:
• het realiseren van de eerder genoemde school annex weeshuis;
• het verstrekken van ‘scholarships’ aan door het bestuur aangewezen gemotiveerde studenten (de Nes Pareltjes);
• het mogelijk maken van het volgen van onderwijs door achtergestelde groepen als weeskinderen en meisjes door speciale projecten (het weeshuis en het verstrekken van uitwasbaar maandverband);
• het interesseren van Nederlandse ondernemingen om te investeren in startups in Kenia.

De stichting heeft momenteel zes ‘scholarships’ verstrekt en geeft prioriteit aan de stichting van de school annex weeshuis. Hiertoe is een planning en een begroting opgesteld.
De begroting van het totale project is met € 316.400,- dermate hoog dat de stichting zich focust op oprichting van een school met 2 lokalen in 2018 (begroot op totaal € 138.200,-). Vanuit deze fase wordt de school in fase 2 uitgebreid naar 7 klaslokalen in 2020.

Zowel in Nederland als in Kenia zijn momenteel fondsenwervingsactiviteiten gestart. U kunt het projectplan van NES hier inzien en/of downloaden.

Bestuur

Pieter J. Nes

Chairman nes education society
(+31) (0)229 – 820 021

Sammy Lekumo

Vice Chairman nes education society

Amanda Baaij

Penningmeester
(+31) (0)229 – 820 021

Sjef Wolters

Bestuurslid, Marketing & PR
(+31) (0)229 – 820 021

Team NES

Margaret Ranji

Board member Funding
(+31) (0)229 – 820 021

Justine Wildoër

Team nes: Fondsenwerving
(+31) (0)229 – 820 021

Suus Wolters

Team nes: online communicatie
(+31) (0)229 – 820 021

Wilt u het NES team helpen? Neem dan contact met ons op